Hapet aplikimi për programin Elitë për orientim dhe zhvillim karrierë

This event has expired

Çka është programi ELITË?

Është program ORIENTIMI dhe ZHVILLIMI në KARRIERË vetëm për elitarët!

– A e dini që vetëm 3% të njerëzve kanë objektiva të qarta të shkruara?!

– A e dini që mundësia e tyre për t’i realizuar objektivat është 5 – 10 herë më e lartë se atyre që nuk i kanë përcaktuar e shkruar?

– A e dini që 97% e njerëzve, punojnë për 3% të njerëzve që i kanë përcaktuar objektivat e tyre?!

PROGRAMI ELITË për herë të parë në shqip. Program i dizajnuar nga profesionist dhe ekspert të orientimit dhe zhvillimit në karrierë!4 Module

50 Orë / 12 Javë

1Herë në javë

+ 30 shabllone

+ Libër ‘Orientimi për karrierë’ (falas)

+ Materiale tjera (falas)

+ 4 Certifikata/ Për çdo modul(falas)

299 euro total

VËMENDJE: Që kur e plotësoni dhe e dorëzoni aplikimin tuaj, konsideroheni të pranuar në program. Për mënyrën e organizimit teknik të mësimit në klasë dhe online, pagesën dhe shkëmbimin e fletëpagesës, librit dhe shablloneve do të informoheni përmes të dhënave tuaja të kontaktit.  Për ata që mësimin e zhvillojnë online, libri dhe materialet tjera ju dërgohen me post!